Do you have an urgent need?

Ākara ‘ēa’a tā’au ka anoano


Ka riro teia ‘akakitekite’anga i te tauturu iākoe e ka ‘akape’ea te Work and Income i te tauturu’anga iākoe e tō’ou kōpu tangata.

Ka uiui atu mātou i tēta’i au ui’anga. Pēnei ka inangaro koe i tō’ou taeake me kore i tēta’i tangata i roto i tō’ou kōpu tangata kia tauturu iākoe. Ka taeria mei tēta’i 5 miniti.

I te ‘openga, ka ‘akakite atu mātou i te moni ka rauka iākoe i te ko’i.

Ko te ma’ata atu i tā’au au ‘akakitekite’anga ka ‘ōronga mai, ko te mako atu ia o te apinga ka rauka mai. Kāre mātou e tāporo i tā’au pau’anga.

Me e patana tō’ou, ka rauka ia rātou i te ‘akaoti atu i te ‘akakitekite’anga. Penei kāre ta kōrua tutaki’anga e ‘āiteite.

E ‘akakitekite’anga ua teia. Me ka inangaro koe i te aere ki mua i te tuku i tā’au pati’anga, aere atu ki te MyMSD

Why can't I apply here?

This is a guide only. If you want to go ahead and apply, go to MyMSD or call 0800-559-009 or 0800-552-002 if you are over 65. When you call, the system will ask you what you are calling about. Speak normally – it will listen to you and understand what you want to do.

We’ll then have a chat to work out exactly what you qualify for, and what you need to do.