Do you have an urgent need?

From 1 November, anyone struggling to meet essential costs such as rent, heating, and food may meet the new income limits for hardship support from Work and Income.

Help with urgent costs

Ākara ‘ēa’a tā’au ka anoano


Ka riro teia ‘akakitekite’anga i te tauturu iākoe e ka ‘akape’ea te Work and Income i te tauturu’anga iākoe e tō’ou kōpu tangata.


Ka uiui atu mātou i tēta’i au ui’anga. Pēnei ka inangaro koe i tō’ou taeake me kore i tēta’i tangata i roto i tō’ou kōpu tangata kia tauturu iākoe. Ka taeria mei tēta’i 5 miniti.

I te ‘openga, ka ‘akakite atu mātou i te moni ka rauka iākoe i te ko’i.

Ko te ma’ata atu i tā’au au ‘akakitekite’anga ka ‘ōronga mai, ko te mako atu ia o te apinga ka rauka mai. Kāre mātou e tāporo i tā’au pau’anga.

Me e patana tō’ou, ka rauka ia rātou i te ‘akaoti atu i te ‘akakitekite’anga. Penei kāre ta kōrua tutaki’anga e ‘āiteite.

E ‘akakitekite’anga ua teia. Me ka inangaro koe i te aere ki mua i te tuku i tā’au pati’anga, aere atu ki te MyMSD ?

Why can't I apply here?

This is a guide only. If you want to go ahead and apply, go to MyMSD or call 0800-559-009 or 0800-552-002 if you are over 65. When you call, the system will ask you what you are calling about. Speak normally – it will listen to you and understand what you want to do.

We’ll then have a chat to work out exactly what you qualify for, and what you need to do.